Мит №6 - Освен в пелетна печка, пелетите могат да горят лесно и в обикновена печка на дърва

Пелетите са с малки размери, така че лесно могат да паднат в чекмеджето за пепел, преди да са започнали да горят. Освен това, в пелетните отоплителни уреди горенето им се извършва при непрекъснато принудително подаване на въздух. Ако осигурите такова подаване на въздух в обикновена печка, то може да причини издухване на част от пелетите в тръбите вследствие на естествената тяга. Затова не е препоръчително да се горят в обикновени печки и други отоплителни уреди на дърва.

Поръчайте пелети!

Адрес

гр. Земен, ул. „Промишлена“

Складова база,ул. „Околовръстен път“ 196