Играй и спечели


ОБЩИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА


РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА


Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта

(по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Възложителя и Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.


РАЗДЕЛ 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР


2.1. Възложител и Организатор на Играта е ПЕЛЕТИ ПРАЙЗ ИНДЪСТРИ ООД, с ЕИК 121101726 и търговски адрес: гр. София, р-н Красно село, ул. Генерал Стефан Тошев 1, (наричан по-долу “Възложител”),

осигурява и предоставя наградите за участниците, избрани за победители в

Играта.


РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА


3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук за хора от град София и София област.

3.2. Играта се провежда за периода от 12.03.2024г. до 25.03.2024г.

3.3. В играта участват всички отговори изпълнили условията под публикацията от периода 12:00 часа на 12.03.2024 година до 00:00 часа на 25.03.2024 година.


РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА


4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор при Организатора.

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с постоянно жителство в България, гр. София и София област.

4.3. За тези, които вече са харесали и последвали страницата ни, ще е необходимо да споделят поста, а също да тагнат свой приятел в коментарите, който се отоплява на пелети, за да участват в играта.


РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й


5.1. За да участва в Играта, Участникът следва да хареса страницата ни във Фейсбук, да отбележи в коментар свой приятел, който се отоплява на пелети и да сподели публикацията на играта на своята стена във Фейсбук.


РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА


6.1. В играта ще бъде раздаван един вид награда, осигурена от Възложителя на играта – ПЕЛЕТИ ПРАЙЗ ИНДЪСТРИ“ ООД, както следва:

– Ще бъдат изтеглени 100 човека, като печелившите ще бъдат обявени на 31.03.2024г.

– Всеки от спечелилите ще получи Награда по 3 броя чувала пелети за огрев по 15кг.;

– Избират се 100 печеливши, които трябва да са спазили условията на играта.

– 14 дни срок за провеждане на играта (12.03.2024г.-25.03.2024г.)

– Печелившите ще получат своите награди на място в складовата база на ПЕЛЕТИ ПРАЙЗ ИНДЪСТРИ ООД, на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път 196.

6.2. Победителите нямат право да получават паричната равностойност на наградите.

6.3. Печелившите участници ще бъдат информирани за това от Организатора, чрез публикация в сайта на Организатора и в страницата във Фейсбук, (на 31.03.2024г.), за тази публикация участниците следва да следят.

6.4. Наградите на спечелилите участници ще бъдат раздавани в периода 01.04.2024г – 30.04.2024г. в складовата база на Организатора в гр. София.


РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. С участието си в Играта, Участникът доброволно се съгласява личните му данни, включително име и фамилия (наричани по-долу “Лични данни”) да бъдат обработвани и упълномощава Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на играта, при спазване на

приложимите нормативни разпоредби.


РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ


8.1. С участието си в Играта участниците приемат настоящите правила и дават съгласието си да бъдат обвързани от тях и да се съобразяват и спазват техните клаузи и регулации.

8.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта поради извънредни

обстоятелства.

8.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.4. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране и участие в играта Организаторът си запазват правото да дисквалифицира съответния участник от участие за наградите от Играта.

8.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни.

8.6. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

8.7. Организаторът не носи отговорност, ако някои от печелившите участници, не са следили кога е обявен списъка с наградените и не е разбрал, че печели награда.


РАЗДЕЛ 9 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


9.1. Настоящите Правила са достъпни в официалната интернет страница на фирмата за период от 19 дни (периода от старта на играта до датата на излъчване на победителя).

9.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Настоящите Правила влизат в сила на 12.03.2024г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Kато обявим печелившите, ще ги качим като имена под правилата на 31.03.24г.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ИГРАТА СА:

Petko Tomov

Димитър Лазаров

Kremena Ivanova

ХРИСТИНА БАЛКАНСКА-ОВЧАРОВА

Галин Киров

Руми Белева

Семейство Николови

Георгитеодора Георгиеви

Pavleta Ivanova

Сем. Василеви

Vasil Georgiev

Luiza Vasileva - Asenova

Иван Герасимов

Hristina Teneva

Petya Yovcheva

Daniela Georgieva

Nadejda Dimitrova

Toni Stefanova

Aleksandar Dimitrov

Svetlana Stefanova

Славейка Георгиева

Kati Elina Nikolova

Katerina Ivanova

Paraskeva Gogova

Miriam Ivanoff

Ina Pavlova

Raina Todorova

Мария Попова

Rosica Kirilova

Petia Borisova

Лилия Виткова

Albena Spasova

Божо Богданов

Sergei Ivanov

Iva Ivanova

Bojidara Trencheva

Цветана Вълчева

Борис Ненчев

Анна Владимирова

Vanko Gurzov

Krasimira Ivanova

Красимир Божинов

Borislava Grigorova

Валентин Марков Марков

Надка Илиева

Anka Gancheva

Ангелина Антонова

Марина Стефанова

Петко Андреев

Ceco Mitov

Тодоров Тони

Дамян Лазаров

Магдалена Тодорова

Цветелина Тонева Тодорова

Цветана Тодорова

Elka Popova

Anastasia Vasileva

Гери Пламенова

Kalina Staneva

Tanq Bogdanova

Емилия Илиева

Silvia Todorova

Niki Dimitrov

Yanka Tuneva

Emilia Ivanova

Kamen Vaklinov

Matey Ignatov

Nikoleta Biserova

Ivailo Petrov

Кристин Велчева

Diana Dimitrova

Ivanina Miroslavova

Вили К.

Georgi Stoilov

Denica Kirova

Kristina Filipova

Габриела Младенова

Дилян Кунчев

Tinka Asenova

Cvetan Petkov

Marti Georgiev

Grigor Karchev

Stoil Stoilov

Jivka Viktorova

Виктор Стратиев

Цветан Николов

Свет Лана

Господин Ангелов

Vancheto Petkowa

Данчо Димитров

Vanko Cvetanov

Svetlana Gospodinova

Katerina Yankulova

Георгиев Вики

Vasilena Asenova

Petq Ivova

Стими Виктор Динчеви

Жорката Христов

Мария Иванова

Diana Popova

Адрес

гр. Земен, ул. „Промишлена“

Складова база,ул. „Околовръстен път“ 196